Program

glasbeno-uvajanje

GLASBENO UVAJANJE

Tristopenjski program Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu je namenjen otrokom od tretjega do vključno šestega oz. sedmega leta starosti. Trajanje programa je prilagojeno starosti otrok, ki pričnejo z glasbenim izobraževanjem, in sicer na sledeči način:

  • Triletni otroci obiskujejo program štiri leta (razširjen program A).
  • Štiriletni otroci obiskujejo program tri leta, vsako stopnjo eno leto (program A).
  • Petletni otroci obiskujejo program dve leti, prvo in drugo stopnjo prvo leto šolanja, tretjo stopnjo pa drugo leto šolanja (program B).
  • Šest in sedemletni otroci obiskujejo program eno leto (program C).

Prvi dve stopnji glasbenega uvajanja predvidevata eno 60-minutno učno uro tedensko, tretja stopnja pa eno 75-minutno učno uro tedensko, in sicer v skupinah od 8 do 10 otrok. Otroci, ki se vpišejo v program C in v enem šolskem letu obdelajo program vseh treh stopenj, zaradi zgoščenosti učne snovi obiskujejo celo šolsko leto eno 75-minutno učno uro tedensko.

Šola se glede na svoje zmožnosti vsako leto odloči, koliko otrok bo sprejela v posamezne programe A, B in C.

Pomen tristopenjskega glasbenega uvajanja je v tem, da omogoča intenziven in sistematičen pristop do glasbene in širše estetske vzgoje že v zgodnjem otroštvu. Otroci skozi vodeno igro razvijajo glasbene sposobnosti in osvajajo osnovna glasbena znanja. S tem polagajo trdne temelje za kasnejše glasbeno izobraževanje, si razvijajo glasbeni okus ter oblikujejo svoj odnos do glasbe in umetnosti v širšem smislu.

Po zaključku programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu se učenci lahko vključijo v program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu.

Otroci, ki obiskujejo program uvajanja v glasbo, imajo kasneje prednost pri vpisu na inštrument.

glasbena-vzgoja

GLASBENA VZGOJA

V program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu se lahko vključi 7-letni otrok na podlagi pozitivne zaključne ocene iz programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu oziroma na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa, v katerem se ocenjuje otrokovo predznanje na osnovi temeljnih standardov znanja ob zaključku programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu. 

Poleg obiskovanja predmeta nauk o glasbi in solfeggio po Edgarju Willemsu se otrok lahko odloči tudi za učenje instrumenta. Zaenkrat DO RE MI nudi poučevanje kitare, klarineta, klavirja, kljunaste flavte, prečne flavte, pozavne, trobente, saksofona, tolkal in violine.

Pomembni področji, ki jih razvijamo tako pri skupinskem kot pri individualnem pouku sta improvizacija in igranje po posluhu.

Trajanje izobraževanja je 6 oziroma 8 let (6 let nižje in 2 leti višje stopnje), če učenec opravlja izobraževanje pri obeh predmetih vzporedno. Če učenec s poukom instrumenta prične kasneje, se trajanje izobraževanja podaljša glede na časovni pomik pričetka instrumentalnega pouka.

Vsa leta izobraževanja pouk pri predmetu nauk o glasbi in solfeggio po Edgarju Willemsu poteka po eno 60 ali 75-minutno učno uro tedensko (glede na število učencev v razredu).

Pouk inštrumenta predvideva dve individualni 30-minutni učni uri tedensko. Na višji stopnji so učne ure inštrumenta lahko dolge 45 minut. Učenci obiskujejo tudi pouk komorne igre, orkestra in pevskega zbora po letnem načrtu šole.

Višja stopnja je namenjena učencem z zaključeno nižjo stopnjo, ki tekom šolanja izkažejo interes za glasbo, ki redno in disciplinirano vadijo ter opravljajo druge domače dolžnosti.