Glasbeni ocean

V četrtek, 30. 11. 2023, ob 16. uri je bil Glasbeni ocean – Simpozijski koncert interdisciplinarnega mednarodnega simpozija Umetnost vključevanja in združevanja skozi glasbo, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani.

Mednarodni simpozij Akademije za glasbo UL 2023 nagovarja inkluzijo v najširšem pomenu besede – preplet različnih strok, ki skozi glasbo iščejo načine vključevanja in združevanja, preplet umetnosti, znanosti in stroke ter preplet različnih identitetnih vlog pri glasbenikih.
Ključni vprašanji, ki sta usmerjali simpozij, sta bili: “Kako lahko glasba pripomore k ustvarjanju celostno podpornega okolja za posameznika, kar se posledično odraža v zdravi družbi?”; in “Kako lahko zagotovimo pogoje, da bo glasba v vzgojno-izobraževalnem okolju dostopna vsem in bo resnično lahko vključevala in združevala raznolike posameznike v harmonično celoto?”

Ključna govornika na letošnjem simpoziju sta bila Adam Ockelford, PhD iz Univerze Roehampton (UK) in Nuša Piber iz Glasbenega centra DO RE MI. Adam Ockelford v svojem delu sledi glasbenemu razvoju pri otrocih z uporabo okvira Sounds of Intent (www.soundsofintent.app). in prikazuje, kako deluje angažiranje z glasbo v celotnem spektru nevrodiverzitete. Predstavlja vire, ki jih učitelji lahko uporabijo, da omogočijo otrokom, da ustvarjajo glasbo skupaj na vključujoč način, ne glede na njihove sposobnosti, potrebe, razlike in preference. Nuša Piber je predstavila spoznanja, kako glasbeno okolje omogoča kvalitetno polje soustvarjanja tako za nevrotipične kot za nevrorazlične otroke in odrasle.

V sklopu simpozija je bil organiziran tudi inkluzivni koncert Glasbeni ocean, na katerem so nastopili mladi glasbeniki, učenci in varovanci iz različnih ustanov po Sloveniji: Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, Glasbenega centra Edgar Willems Ljubljana, Waldorfske Glasbene šole Ljubljana, Glasbene šole Slovenske Konjice, Varstveno delovnega centra Ajdovščina – Vipava, Glasbene šole Logatec, Glasbene šole Koper, OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto in Glasbenega centra DO RE MI.

Nastopajoči so v okviru simpozija pomagali priti do spoznanja, kako pomembno je ustvarjanje inkluzivnih okolij s pomočjo glasbe.

Obiskovalci koncerta so bili na koncu vidno ganjeni in navdušeni nad vsemi nastopajočimi.

Na zgornji sliki je Vokalna skupina DO RE MI ter Gaber Marolt in Jure Anžič, Glasbeni ocean, Akademija za glasbo, Ljubljana, Foto: Primož Kerštanj