Imenovanje Delovne skupine za implementacijo inkluzivnega glasbenega šolstva

Dne 25. 3. 2024 je minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda, izdal sklep o imenovanju Delovne skupine za implementacijo inkluzivnega glasbenega šolstva.

Ponosni smo, da je članica te skupine tudi Nuša Piber, direktorica Glasbenega centra DO RE MI.