Zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje

Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled

gsm: 041 366 360, doremi.bled@gmail.com

 

metodoloski_sistem_edgarja_willemsa
pixel

UJEMI ZVEZDICO

 

 

 

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

784.6

PIBER, Nuša

    Ujemi zvezdico [Glasbeni tisk] / glasba in besedilo Nuša Piber ; arr. Franco Ezequiel Páez.

- Bled : DO RE MI, 2020

ISMN 979-0-9009114-0-7

COBISS.SI-ID 304400640

 

Za naročilo prosimo natisnite in izpolnite naročilnica - ujemi zvezdico. Izpolnjeno naročilnico nam prosimo pošljite na doremi@siol.net.

 

 

pixel

OLMA-industrijska olja in maziva