Zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje

Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled

gsm: 041 366 360, doremi.bled@gmail.com

 

metodoloski_sistem_edgarja_willemsa
pixel

Edgar Willems (1890-1978)

Metodološki sistem Edgarja Willemsa je namenjen celoviti glasbeni vzgoji in vsestranskemu oblikovanju človeške osebnosti. Ima filozofske in psihološke temelje in je osnovan na naslednjih načelih:

  • zavedati se, da so glasba, človek in kozmos v tesni povezavi;
  • spoštovati naravno ureditev in njene obstoječe hierarhične zakone;
  • voditi didaktično dejavnost, ki upošteva predvsem bistvene glasbene elemente (esencializem) in ne le njihovega zunanjega, površinskega videza (formalizem);
  • voditi glasbeni razvoj, ki posnema napredovanje v maternem jeziku.
pixel

OLMA-industrijska olja in maziva